ANFITRIÓNATE!

CONVOCATORIA DE ANFITROAS PARA O DELAS FEST

1. Presentación

O Delas Fest, festival feminista de arte urbana e contextual é o primeiro festival de arte urbana con perspectiva de xénero de Europa. Impulsado por 7H Cooperativa Cultural en 2019, desenvólvese anualmente nos concellos de Ames, Brión, Santiago e Teo co obxectivo de democratizar a expresión artística na rúa e contribuír ao combate das desigualdades que sofren as mulleres que crean no espazo público.

No marco da que será a súa III edición, lanzamos esta convocatoria para atopar a persoas e colectivos que queiran actuar como anfitrioas das artistas participantes no festival, colaborando no seu achegamento á historia e idiosincrasia dos contextos nos que se celebra.

2. OBXECTO 

Esta convocatoria ten por obxecto facilitar o achegamento das artistas ao contexto no que realizarán a súa intervención así como permitir á veciñanza destes municipios coñecer en primeira persoa ás artistas participantes e implicarse no seu proceso creativo. 

En cada un dos catro municipios conformarase un grupo de acollida de entre 5 e 15 persoas que, baixo a coordinación da equipa de 7H, acompañará a creadora na descuberta da identidade do territorio a través de xornadas de convivencia. 

Debido ao espírito contextual do festival, é dicir, a súa vontade de construír vínculos e diálogos creativos entre as intervencións artísticas e a realidade sociohistórica na que estas se insiren, estes encontros procuran servir como espazos para fornecer de información, relatos, memorias e experiencias ás artistas convidadas, enriquecendo o seu paso polo festival e facilitando que as súas obras non resulten alleas á comunidade que as acollerá.

A data límite para candidatarse é o mércores día 2 de xuño no caso de Santiago e Brión e o mércores día 9 de xuño no caso de Teo e Ames.

3. DATAS E FORMATO DE PARTICIPACIÓN

As persoas anfitrioas participarán en dous encontros:

 • Encontro virtual: terá lugar con anterioridade á chegada da artista ao concello de acollida. Realizarase a través dunha plataforma online e será unha primeira toma de contacto entre as participantes e a creadora.
 • Encontro presencial: antes de iniciar a súa intervención, a artista reunirase in situ coas anfitrioas para profundar no coñecemento sobre o territorio e as súas habitantes. En caso de que as circunstancias socio-sanitarias o esixisen, esta segunda reunión podería ser tamén de carácter virtual.

O primeiro encontro celebrarase ao longo do mes de xuño e, o segundo, salvo no caso de Brión, no mes de xullo.

No formulario de rexistro por concellos indícanse as datas concretas en cada caso. 

4. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN

Compromisos da organización coas persoas anfitroas:

 • Facilitar información da artista de acollida ás participantes con anterioridade a primeira xuntanza.
 • Comunicar, cunha antelación mínima dunha semana, as xuntanzas e actividades previstas nas que sexa precisa a participación das anfitrioas.
 • Supervisar o cumprimento dos protocolos hixiénico-sanitarios e de seguridade que as autoridades competentes establezan.
 • Facilitar a participación de todas as persoas nos encontros, garantindo que estes se desenvolvan nunhas condicións de acceso inclusivo. 
 • Velar porque os encontros se desenvolvan en ambientes seguros e libres de calquera forma de violencia. Non se aceptarán expresións de odio, machistas, racistas, nin, en xeral, ningunha intolerancia relativa a xénero, etnia, capacidades, posición socioeconómica, sexualidade, relixión ou procedencia.

Compromisos das persoas anfitrioas coa organización: 

 • Ter dispoñibilidade para comunicarse e colaborar coa organización e a artista, tanto antes como durante a celebración de festival.
 • Participar activamente nos encontros organizados.
 • Manter unha actitude respectuosa cara a todas as persoas.
 1. CRITERIOS DE SELECCIÓN

O envío dunha solicitude a esta convocatoria non implica necesariamente a súa aceptación. A equipa de 7H realizará unha selección das candidatas tendo en conta os seguintes criterios:

 • A conformación de grupos interxeracionais, paritarios e diversos
 • A dispoñibilidade e vontade de implicación das solicitantes
 • O coñecemento sobre o contexto que acollerá a intervención artística
 • A proximidade e vinculación coa liña temática e intereses da creadora de acollida