O Laboratorio de Arte Urbana (LAU) é un programa de iniciación e aprendizaxe colectiva para aproximarse, a través da experimentación creativa e sen necesidade de contar con coñecementos previos, ás diversas técnicas e linguaxes da arte urbana, un medio de expresión artística no que a liberdade e a intervención no espazo público son o denominador común. Desde un enfoque multidisciplinar e eminentemente práctico, o curso presenta algunhas das súas heteroxéneas formulacións e ferramentas, como o post-grafiti, o poster-art, os estarcidos, os art-toys ou os adhesivos.

C.X. da Almáciga, Normal e B.P. Ánxel Casal

A Coruña e Santiago de Compostela, 2017-2019.