O Laboratorio de Arte Urbana (LAU) é un programa de iniciación e aprendizaxe colectiva para aproximarse, a través da experimentación creativa e sen necesidade de contar con coñecementos previos, ás diversas técnicas e linguaxes da arte urbana, un medio de expresión artística no que a liberdade e a intervención no espazo público son o denominador común. Desde un enfoque multidisciplinar e eminentemente práctico, o curso presenta algunhas das súas heteroxéneas formulacións e ferramentas, como o post-grafiti, o poster-art, os estarcidos, os art-toys ou os adhesivos.

A Coruña e Santiago de Compostela

2017-2019

Clientes: Concello de Santiago, Universidade da Coruña e B.P. Ánxel Casal.