Re/Descubrir o Rural é un proxecto formativo e de creación na natureza destinado á mocidade que reivindica a expresión artística no rural e o valor dos espazos naturais de Santiago de Compostela. Conscientes da riqueza e complexidade que implica a convivencia de áreas rurais e urbanas no concello, así como da necesidade de descentralizar as actividades para equilibrar territorialmente as opcións de ocio alternativo, o programa combina contidos teóricos e experimentais baseados nas ferramentas de expresión propias do movemento Land Art.

Concello de Santiago

Santiago de Compostela, 2018

Reproducir vídeo