7H Cooperativa Cultural é un proxecto de autoemprego colectivo e un modelo de xestión empresarial baseado na economía social e, por tanto, centrado nas persoas e na comunidade. Aspiramos a xerar un modelo de participación que, desde a educación artística, a creación contemporánea e a comunicación cultural fomente o diálogo, o recoñecemento e a visibilización da diversidade cultural, promovendo a transformación colectiva do noso contexto. Con este fin e como especialistas en participación, feminismos e capacidades diferentestraballamos desde os principios de inclusión, igualdade e diversidade para garantir a participación de todas as persoas nos procesos de creación cultural contemporánea.

Constituída en 2015, 7H nace ao amparo do Premio Emprende Gaiás-Sixto Seco á mellor idea empresarial creativa. En 2016 recibimos o Premio aos Valores Cooperativos, concedido polo Consello Galego de Cooperativas en recoñecemento ao noso coidado traballo en colectividade e, en 2018, a Deputación da Coruña outorgounos o Premio Begoña Caamaño á Acción Cultural pola Igualdade de Xénero grazas ao noso programa de arte urbana feminista Elas Tamén Pintan, a distinción da que nos sentimos máis orgullosas.

os nosos valores

Feminismo

Feminismo, valores 7H

A defensa activa da igualdade é un dos nosos sinais de identidade. Define o enfoque, fins e dinámicas dos nosos proxectos, baseados en principios de cooperación, coidado e horizontalidade; e o uso inclusivo da linguaxe. Bríxida, a deusa celta do lume e a inspiración, é a figura coa que iconicamente reflectimos este posicionamento.

Solidariedade

Solidariedade

Todas as propostas artísticas que deseñamos, promovemos e apoiamos responden e se relacionan coas historias e experiencias, conflitos e necesidades das persoas e lugares nos que traballamos. En consecuencia, os nosos proxectos privilexian a busca do interese e benestar común sobre o beneficio económico.

   

Compromiso, valores 7H

Compromiso

A aplicación de prácticas responsables e transparentes e a aposta por medios social e ambientalmente sostibles son parte do noso Regulamento de Réxime Interno e do noso día a día, no que seguimos o Decálogo de boas prácticas nas artes visuais e o Código de Boas Prácticas das S. Coops. Galegas.

Cooperación, valores 7H

Cooperación

Fronte á competencia e ao individualismo, cremos nas relacións de apoio e aprendizaxe colectiva e no traballo colaborativo e en rede. Somos socias da Unión de Cooperativas Espazocoop; AIS O Peto; REAS Galicia; das asociacións profesionais AGPI e AGPXC, e das cooperativas Coop57 e Nosa Enerxía.

servizos

Desde a nosa constitución, traballamos na elaboración global de proxectos atendendo de xeito minucioso cada unha das fases que compoñen os procesos creativos: deseño conceptual e gráfico, dirección artística, coordinación e mediación, produción e seguimento audiovisual, entre outras.

As dinámicas de creación colectivas, baseadas na participación activa e inclusiva de todas as persoas, ás que consideramos suxeitos con capacidade de expresión artística e non simples públicos pasivos, son unha das nosas principais apostas.

Aínda que somos especialistas na realización integral de proxectos, a experiencia e formación multidisciplinar da nosa equipa, á que definimos como “creatividade cooperativa”, permítennos ofrecer múltiples servizos nas áreas de xestión cultural, comunicación, educación e arte.

proxectos

Contacta

Escribe, chama ou vén visitarnos !

7hcoop@7hcoop.gal // 637 89 40 33